Citizen Cafe Tel Aviv Learn Hebrew online

הדרכת מורים - אקדמיה 2.0

לאחר שהתחברתם עם המייל של סיטיזן לאתר האקדמיה נעבור אל החשבון שלנו ונוודא שהכיתות שמשוייכות נכונות, שכל התלמידים נמצאים בקבוצה, ונדביק את הלינק לגוגל דוקס בקלאס נוטס

נשתמש בקבוצה כדי להעביר את החוויה של הווטסאפ והכיתה אל המערכת החדשה.  

מעכשיו הכל נוח יותר ונמצא במקום אחד. אתר האקדמיה הוא הבית של הכיתה ומשם נתנהל בכל מה שקשור לשיעור.

לינק לזום יפתח רבע שעה לפני השיעור בתוך הסקשן של השיעור הרלוונטי.

תלמיד שמתקשה בכל נושא באקדמיה נפנה לדף התמיכה הטכנית

1- הולכים לקבוצה
2- הולכים ל SEND MESSAGES
3- שולחים הודעה קבוצתית (זה הדיפולט)
לאחר מכן הקבוצה תופיע לכם ולסטודנטים שלכם בהסטוריית ההודעות

Copyright © 2023 Citizen Café Tel Aviv

Level Chart

Students may join each practice group of their level and one level below.